Sylva Lauerová: Michael2007 (2008)

Michael2007

Kniha Michael2007 velmi osobitým stylem vypráví příběh o lásce a bolesti, příběh samoty i zrady, příběh plný krve, a přesto plný světla. Příběh starý tisíce let. Vypráví jej pozoruhodnou literární formou a spojuje téměř nespojitelné – sex, vášeň a víru.

"Někdy je třeba potkat anděla, například v roli milence, aby mohla být duše vrácena na správnou cestu... toto setkání je dočasné, ale hluboké a zásadní."

Spisovatelka Sylva Lauerová, autorka románového bestselleru Hračka, překvapuje svým literárním záběrem: tentokrát si to razantně namířila i ke čtenáři nejnáročnějšímu a spolu s prózou mu podsouvá "pod nos" i pár básní a říká: "Na! Umíš to vůbec ještě přečíst?".

Prozaická část s nebeskou noblesou seznamuje s pokyny Boha, vysílajícího na Zem své posly – anděly. Celá próza je vtipná, nepostrádá nadhled a s pomocí termínů zcela technických, tedy "návodu" nazvaného Manuál pro Velké opeřence, provází a poučuje anděly v lidských tělech na jejich pozemské pouti.
Próza přechází v básně, odkrývající hloubky vášní lidské i andělské lásky, všech jejích podob, strastí i rozkoší. Sbírka je něžná i vášnivá, plná lásky, dávání i braní, ale i odevzdání. Na pozadí vášnivé aféry jedné ženy a dvou mužů se odehrává drama zasahující do lidské historie a ovlivňující lidské dějiny.

Příběh, který je zakódován v knize, lze rozluštit pouze po přečtení obou jejích částí. Michael2007 je vášeň i víra na druhou. Michael je láska. Michael je naděje. Sylva Lauerová staví čtenáře před otázky typu: Lze spojit vášeň a víru dohromady? Je možné prožít v životě příběh ze světa, o kterém jste přesvědčeni, že neexistuje? Dokáže někdo vzít anděla a postavit ho na zem? Existuje snad mimo naše pozemské rozměry Něco, co nás nutí plnit své poslání bez ohledu na to, zda při tom naše fyzické stránky zemřou?

Kniha Michael2007 se stala inspirací pro stejnojmenný projekt České umělecké avantgardy 3. milénia, kdy po dobu měsíce září 2008 vystavovali v karlínských továrních halách svá díla umělci z mnoha oblastí výtvarného umění a podkladem jejich děl se stala právě poezie, kterou Michael2007 obsahuje. Bylo to v České republice poprvé, kdy v tovární hale spolu s obrazy a fotografiemi visela obrovská plátna a na nich básně. Na vernisáži výstavy byla přítomna celá řada českých celebrit, o lásce a víře hovořili monsignore Tomáš Halík a Bára Basiková.

Další informace o knize na webu autorky: Sylva Lauerová - Michael2007

Vydal: van Aspen, s.r.o. 2008, Copyright: Sylva Lauerová 2008
ISBN 978-80-254-2340-0, 76 str., doporučená cena: 90 Kč.