Nakladatelství

Nikola Sommerová - Marketing & Media Manager

Nakladatelství van Aspen, s.r.o. bylo založeno v roce 2005 a zaměřuje se na publikování tvorby české spisovatelky a básnířky Sylvy Lauerové.

Náš tým čítá několik mladých, všestranně nadaných a kreativních lidí, kteří se věnují práci na knihách především proto, že je baví. Nespecializujeme se na klasickou komerční, masovou knižní produkci. Každou vydanou knihu chápeme jako samostatné dílo, které si zaslouží výjimečnou pozornost - od přebalu knihy, na který se umisťují fotografie nebo malby vyrobené na zakázku, až po poslední slovo v textové šabloně. Učíme se a chceme být stále lepší. Budeme stále lepší.

  • Viola Hertelová - Photographer
  • Ing. arch. Gabriel Kurtis - Project Manager
  • Ing. Jan Jackson - Multimedia Consultant
  • Mgr. Jan Táborský - Proofreader