Najděme společně autory experimentální poezie

experimentální poezie

Za majoritní finanční podpory básnířky Sylvy Lauerové se nakladatelství van Aspen rozhodlo vydat almanach současné české experimentální poezie.

Jakým způsobem se k tomuto projektu přidat, co požadujeme a především co nabízíme, se dozvíte v obsahu tiskové zprávy.

Experimentální poezií máme na mysli zejména básně dadaistické, negramatické, eventuálně typogramy a onomatopoické básně.

Pro zájemce o vyčerpávající výklad označení „experimentální“ doporučujeme diplomovou práci Petra Kuběnského Přínosy postupů experimentální poezie (FF MU 2010).

Případné individuální dotazy rádi zodpovíme na kontaktu uvedeném v tiskové zprávě.

Předem děkujeme za spolupráci v jakémkoli rozsahu.